As Gaeilge /

Iarracht Chun Tacú Leis An Ghaeilge

Déanann Bord Scannán na hÉireann gach iarracht chun tacú leis an Ghaeilge agus len í a chur chun cinn. Tacaímid le fadscannáin, gearrscannáin agus scannáin fáisnéise sa teanga Gaelach. Faoi láthair tá roinnt seirbhísí ar fáil as Gaeilge ar ár láithreán gréasáin, san áireamh na cláir maoiniúcháin uilig, eolas ar BSÉ/IFB agus ar an mhír faoi Tionscal Scannán na hÉireann.

Má theastaíonn uait labhairt le BSÉ/IFB as Gaeilge maidir le fiosrúcháin ar bith, is féidir leat glaoch a chur ar Aileen McCauley ar +353 91 561 398.

Bord Scannán na hÉireann / Irish Film Board (IFB) strives to support and promote the use of the Irish language. We support a number of feature films, short films and documentary in the Irish language. Currently we provide a number of services on our website in the Irish language, including all funding programmes, information about BSÉ/IFB and information on the Irish Film Industry section of the website.

If you wish to speak to BSÉ/IFB in the Irish language with regard to any queries please call Aileen McCauley on +353 91 561 398.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh