As Gaeilge /

Rialachas Corparáideach

Gníomhaíocht a mhaoinítear ag an gciste poiblí í BSÉ/IFB, agus tá cleachtais chorpáráideacha rialtais áirithe i bhfeidhm aici d'fhonn macántachta agus soiléireachta a chinntiú ina hidirbhearta ar fad. Chun níos mó a léamh faoi na cleachtais seo gheobhaidh tú ceangailte leis seo Cairt Sheirbhís do Chustaiméirí BSÉ/IFB a chuireann síos ar conas a chuirtear seibhísí ar fáil ag BSÉ/IFB agus ag Treorlínte Choiste Iniúchóireachta BSÉ/IFB.

Tá sé mar riachtanas ag an Roinn Airgeadais go mbeidh Cód Iompair Gnó i bhfeidhm do bhaill an bhoird agus do bhaill fhoirne. Is féidir Cód Iompair Gnó BSÉ/IFB a íoslódáil, chomh maith le sonraí ar struchtúr Coiste Iniúchóíreachta na gníomhaíochta.
Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh