As Gaeilge / An Tionscal Scannan /

Firicí agus Figiúiri

Scannáin na hÉireann - cuid thábhachtach den eacnamaíocht chliste, le meascán beomhar de Thalann,  Cruthaitheacht agus Fiontar a chur ar fáil.

Firicí agus Figiúirí Shuimiúla:

 • Aithníonn Tuaraisc na hEacnamaíochta Cliste go bhfuil na tionscail ealaíne, chultúrtha agus chruthaitheacha mar eochar-rannpháirtithe, agus mar phríomh-rannpháirtithe san eacnamaíocht.
 • Is fiú breis agus €550 million an earnáil chlosamhairc in Éireann.
 • Tá breis agus 6,000 duine a bhfostú ag an earnáil, le breis agus 560 fiontar beag nó mean-fhiontar ann.
 • Téann 88% de mhaoiniúchán Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) díreach isteach san earnáil chlosamhairc, agus tá sé mar chuid d'éiceolaíocht airgeadais fhorbartha iomlán.
 • Dá mbainfear maoiniú BSÉ, bheadh droch-thionchar aige sin ar an tionscal ar fad. Tá cóimheas barrchostas go caipiteal íseal ann, a sheasann ag 12%.
 • I 2008, rinne BSÉ infheistiú €17 milliún ar 36 mór-léiriúcháin scannáin, theilifíse agus bheochana, le toradh €80 milliún de chaiteachas in eacnamaíocht na hÉireann.
 • I 2008, bhronn BSÉ 225 dámhachtain maoiniúcháin ar 109 comhlacht éagsúil, agus ar 21 duine.
 • I 2008, thug 18% de thurasóirí ar fad (bunús 233) cuairt ar an tír seo mar gheall ar scannáin Éireannacha a bhí feicthe acu, le toradh díreach €369 milliún i gcaiteachas turasóireachta.
 • Ó 2004 ar aghaidh, tá breis agus €65 milliún caite ag léiriúcháin de chuid BSÉ sna réigiúin in Éireann.
 • Ó 1993 ar aghaidh, mheall léiriúcháin de chuid BSÉ €543 milliún in infheistiú idirnáisiúnta. Do gach €1 a thug BSÉ do scannán nó léiriú theilifíse, mealladh breis agus €6 ó fhoinsí idirnáisiúnta.
 • Tá beagnach gach mór-duais idirnáisiúnta buaite ag Scannáin Éireannacha, san áireamh; Academy Awards ® (An t-Amhrán is Fearr do Once, An Gearrscannán is Fearr do Six Shooter), an Palm D'Or ag Cannes (The Wind That Shakes The Barley), an Golden Bear i Berlin (Bloody Sunday) agus Golden Lion sa Veinéis (The Magdalene Sisters).
Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh