As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Ceisteanna Coiteanta faoin Chóras Ar Líne

Cén riachtanais theicniúla atá de dhíth chun an córas ar líne a úsáid?

Beidh na sonraíochtaí seo ar a laghad ag do ríomhaire agus ag do bhrásalaí gréasáin chun an córas a úsáid go héifeachtach;

PC: Windows XP nó níos airde le Internet Explorer 8 NÓ Firefox 2.0 nó níos airde

MAC: Mac OS X v10.5 Leopard nó níos airde le Safari 3.1 nó níos airde NÓ Firefox 2.0 nó níos airde

Muna bhfuil fáil agat ar ríomhaire nó muna bhfuil sonraíochtaí an chórais seo ag do ríomhaire déan teagmháil linn agus socróimid go gcuirfí cóip den fhoirm iarratais chugat.

Conas a chláróidh mé chun an córas ar líne a úsáid?

Is féidir leat clárú leis an chóras faoi Cláir Mhaoiniúcháin BSÉ/IFB ar ár suíomh gréasáin trí chliceáil uair amháin ar an chnáipe Déan Iarratas ar Mhaoiniú. Nuair atá an fhoirm ar fad líonta amach agat, agus nuair a chliceann tú ar Cláraigh, gheobhaidh tú ríomhphost uainn le sonraí maidir le conas do chuntas a chur i ngníomh. 

Chláraigh mé ach ní bhfuair mé ríomhphost cinntithe fós?

Is féidir go ndeachaigh an ríomhphost cinntithe díreach isteach i bhfillteán an bhruscair, nó is féidir nach bhfuil an cuntas ríomhphoist ceart lena chláraigh tú á sheiceáil agat. 

Chláraigh mé ach nuair a logálaim isteach faighim teachtaireacht ag rá go bhfuil mo shonraí logála mícheart?

Is féidir go bhfuil cúiseanna éagsúla leis an teachtaireacht seo.    

• Is féidir nár chuir tú do chuntas i ngníomh go fóill. Ba chóir go bhfuair tú ríomhphost uainn le sonraí maidir le conas do chuntas a chur i ngníomh. Déan do bhosca isteach agus d’fhillteán bruscair a sheiceáil don chuntas ríomhphoist seo.

• Is féidir gur chlóscríobh tú an ríomhphost nó an pasfhocal mícheart. Bíonn ainm an úsáideora agus na pasfhocail cásíogaireach, tabhair sin san áireamh le do thoil. 

• Is féidir gur athraigh tú do phasfhocal ón uair dheireannach a logáil tú isteach. Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal cliceáil ar an nasc “Pasfhocal Dearmadtha” agus cuirfimid sonraí chugat maidir le conas do chuntas a athshlánú.

Cad a tharlaíonn má dhéanaim dearmad ar mo phasfhocal?

Má dhéanann tú dearmad ar do phasfhocal cliceáil ar an nasc “Pasfhocal Dearmadtha” agus cuirfimid treoracha chugat maidir le conas do chuntas a athshlánú.

Cén comhaid ar féidir liom a uaslódáil chun tacú le m’iarratas?

Uaireanta iarraimid ort cáipéisí a uaslódáil chun tacú le d’iarratas. Caithfidh na cáipéisí seo uilig a bheith i bhformáid PDF. Le go mbeidh tú in ann comhaid a uaslódáil go gasta, molaimid nach mó aon chomhad ná 2MB. Bíonn comhaid le graificí d’ard-thaifeach (logónna, sínithe srl) mór go leor agus beidh ort na comhaid seo a chomhbhrú agus na graificí a íos-shampláil don scáileán. Déanfaidh fórmhór na dtiontóirí PDF na graificí a athrú go huathrialaitheach, agus iad a laghdú mar ba chóir. 

Conas a athraím comhaid go formáid PDF?

Tá líon áirithe tiontóirí PDF ar fáil atá ionsuite, saor in aisce, agus le n-íoc astu. 
Is féidir le Microsoft Office Word comhaid a shábháil i bhformáid PDF ag tosú ó leagan 2007. Tá tiontóirí PDF ar líne ar fáil saor in aisce nó ar phraghas íseal ar an Idirlíon. Díolann Adobe, an dream a chruthaigh agus a chur formáid chomhaid PDF chun cinn, tiontóir PDF ina siopa ar líne. Cibé gléas tiontaithe a úsáideann tú, déan cinnte go bhfuil an comhad tiontaithe mar ba chóir agus é a sheiceáil le Adobe Acrobat Reader atá saor in aisce. 

Cén fáth a thógann sé chomh fada sin chun mo chomhaid a uaslódáil?

Brathann an luas uaslódála ar do nasc Idirlín agus ar mhéid an chomhaid atá á uaslódáil agat. Brathann sé freisin ar an nasc leathanbhanda móibíleach agus an nasc leathanbhanda ADSL. Go tipiciúil, is féidir go dtógfaidh sé suas le nóiméad amháin chun comhad 2MB a uaslódáil ar nasc leathanbhanda ADSL. Le nasc leathanbhanda móibíleach mall, is féidir go dtógfaidh sé suas le 5 nóiméad nó níos mó fiú chun an comhad céanna a uaslódáil. 

An féidir liom nasc Idirlín a chur ar fáil do m’ábhair bhreise thacaíochta?
 
Fá choinne ceisteanna áirithe ar leith, iarraimid ort nascanna a chur ar fáil dúinn chuig suíomhanna gréasáin eile a bhfuil gearrthóga físe nó fuaime iontu. Má tá pasfhocal de dhíth beidh ort an pasfhocal a chur ar fáil dúinn chomh maith. Is féidir an pasfhocal a scríobh san áit céanna ina bhfuil an URL scríofa, nó is féidir é a scríobh faoi Eolas Breise.

Conas a mbeidh a fhios agam go bhfuair tú m’iarratas?

Nuair a sheolann tú d’iarratas chugainn ar líne, tagann teachtaireacht chinntithe ar an scáileán agus gheobhaidh tú ríomhphost cinntithe láithreach do do thuairisc féin. Ba chóir duit fillteán bruscair do chuntas ríomhphoist a sheiceáil muna fheiceann tú é sa bhosca isteach. 

Conas a mbeidh a fhios agam go nglacfaí le m’iarratas?

Tar éis d’iarratas a chur isteach, déanfaí measúnú ar d’iarratas le feiceáil an nglacfaí leis sa bhabhta sin nó nach nglacfaí leis. Ansin gheobhaidh tú ríomhphost eolais maidir le d’iarratas, agus le meastachán á thabhairt ar cén fhád a thógfaidh sé sula bhfaighfeá freagra. 

An bhfuil cúis ar bith ann nach nglacfaí le hiarratas ar léith?

Cinnte, tá cásanna nuair nach nglacfaí le hiarratas:-

• Má tá ábhar ar bith in easnamh 

• Má tá cáipéis mhícheart ceangailte leis 

• Munar aontaigh an duine cuí de phearsanra BSÉ/IFB go raibh cead agat d’iarratas a chur isteach – baineann sé seo le gach catagóir d’iarratais léiriúcháin agus dháilte. Baineann sé freisin má tá iarratas ar mhaoiniú forbartha á chur isteach agat  ar diúltíodh cheana ag BSÉ/IFB.

Cad a tharlaíonn má chaillim an spriocdháta míosúil?
 
Rachaidh d’iarratas isteach an chéad mhí eile. 

Cad a tharlaíonn má chaillim spriocdháta do na scéimeanna gearrscannán?
 
Dúnann na scéimeanna gearrscannán ag meán oíche lá an spriocdháta agus ní bheidh tú in ann iarratais a chur isteach nuair a tharlaíonn seo. 

An féidir liom ábhair bhreise a chur isteach?

I dtreo dheireadh na foirme iarratais tá mír ann in ar féidir leat aon ábhair bhreise a chur isteach más mian leat. Beidh tú in ann eolas a scríobh i mbosca téacs, comhad PDF a uaslódáil agus/nó URL a luaigh. 
Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh