As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Conas Iarratas a Dhéanamh & Spriocdhátaí d’Iarratais

Maoiniú Forbartha

Ba chóir go mbeadh na míreanna seo leanas léite ag iarratasóirí sula dhéantar iarratas ar aon iasacht forbartha de chuid BSÉ/IFB:

1. Treoirlínte um Mhaoiniú Forbartha

2. Prionsabail & Critéir

3. Rialúcháin & Teorainneacha

4. Ceisteanna Coiteanta

Ba chóir iarratas a dhéanamh ar líne trí chlárú le Córas Iarratais Ar Líne BSÉ/IFB. Má tá aon fhadhb agat, téigh go dtí Ceisteanna Coiteanta. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.

Spriocdhátaí d’Iarratais

Glactar le hiarratais ar bhonn míosúil le spriocdháta ar lá deireannach oibre na míosa gach mí muna bhfuil a mhalairt curtha in iúl, agus go ginearálta déanfar na cinntí taobh istigh de 6-7 seachtain ón spriocdháta.

 

Maoiniú Léiriúcháin

Ba chóir go mbeadh na míreanna seo leanas léite ag iarratasóirí sula dhéantar iarratas ar aon iasacht mhaoinithe léiriúcháin de chuid BSÉ/IFB:

1. Treoirlínte um Mhaoiniú Léiriúcháin

2. Prionsabail & Critéir

3. Rialúcháin & Teorainneacha

4. Ceisteanna Coiteanta

Ba chóir iarratas a dhéanamh ar líne trí chlárú le Córas Iarratais Ar Líne BSÉ/IFB. Má tá aon fhadhb agat, téigh go dtí Ceisteanna Coiteanta. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.

Spriocdhátaí d’Iarratais

Glactar le hiarratais ar bhonn míosúil le spriocdháta ar na dataí faoi seo, agus go ginearálta déanfar na cinntí taobh istigh de 5-6 sheachtain ón spriocdháta. Ní mór duit teagmháil a dhéanamh le Bainisteoir Tionscadail BSÉ/IFB sula dhéanann tú iarratas.

Sonraí Teagmhála do Bhainisteoirí Thionscadail BSÉ/IFB:

Rory Gilmartin: rory.gilmartin@irishfilmboard.ie

Mary Callery: mary.callery@irishfilmboard.ie

Keith Potter: keith.potter@irishfilmboard.ie

Dataí:

  • An Aoine 14ú Feabhra 2014
  • An Aoine 04ú Áibreáin 2014
  • An Aoine 13ú Meitheamh 2014

 

Maoiniú Dáilte

Ba chóir go mbeadh na míreanna seo leanas léite ag iarratasóirí sula dhéantar iarratas ar aon Mhaoiniú Dáilte de chuid BSÉ/IFB:

1. Treoirlínte um Mhaoiniú Dáilte   

2. Prionsabail & Critéir

3. Rialúcháin & Teorainneacha

4. Ceisteanna Coiteanta

Ba chóir iarratas a dhéanamh ar líne trí chlárú le Córas Iarratais Ar Líne BSÉ/IFB. Má tá aon fhadhb agat, téigh go dtí Ceisteanna Coiteanta. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.

Glactar le hiarratais ar bhonn míosúil le spriocdháta ar Dataí faoi seo, agus go ginearálta déanfar na cinntí taobh istigh de 3-5 sheachtain ón spriocdháta. Ní mór duit teagmháil a dhéanamh le Feidhmeannach Léiriúcháin & Dáilte BSÉ/IFB sula dhéanann tú iarratas.

Sonraí Teagmhála do Feidhmeannach Léiriúcháin & Dáilte BSÉ/IFB:

Emma Scott emma.scott@irishfilmboard.ie

Dataí:

  • An Aoine 14ú Feabhra 2014
  • An Aoine 04ú Áibreáin 2014
  • An Aoine 13ú Meitheamh 2014

 


Achomhairc ar Nós Imeachta Maoiniúcháin

Muna bhfuil tú sásta le conas a próiseálaíodh d’iarratas, ba chóir duit scríobh chuig Príomhfheidhmeannach BSÉ/IFB. Ba chóir go leagann tú amach go soiléir sa litir cad é bunús do ghearáin, leis an méid sonraíochta agus gur féidir. Tabhair faoi deara nach féidir gearán a dhéanamh ach amháin má bhaineann sé le nós imeachta, ní má bhaineann sé le measúnú ar chruthaitheacht. Glacfar go dáiríre le gearáin a bhaineann le nós imeachta, agus beidh imscrúdú iomlán a dhéanamh ag an Phríomhfheidhmeannach ar gach cás.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh