As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Dáileadh

Cuireann BSÉ/IFB réimse leathan chláir mhaoiniúcháin dháilte ar fáil chun cabhrú le dáilteoirí agus léiritheoirí Éireannacha in Éirinn (Tuaisceart na hÉireann san áireamh), maidir le héisiúint phictiúrlainne phríomhscannán a bhfuil maoiniú léiriúcháin faighte acu cheana ó BSÉ/IFB. Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh faoi na cláir mhaoiniúcháin seo leanas:

Tacaíocht Dháilte
Dáíleadh Díreach

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar na cláir mhaoiniúcháin seo ar na leathanaigh a bhaineann leo thuas. Cinntigh go bhfuil na treoirlínte léite agat sula dhéanann tú iarratas. Ba chóir iarratais a dhéanamh ar Chláir Mhaoiniúcháin BSÉ/IFB trí Chóras Iarratais Ar Líne BSÉ/IFB.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh