As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Focus Shorts

FOCUS SHORTS

Faoi Focus Shorts

Is scéim ghearrscannán í FOCUS SHORTS chun scannáin fhicsin bheoghnímh a dhéanamh, a bheas mar thalamh profa do dhaoine cruthaitheacha in Éirinn ar mian leo scannáin don phictiúrlann a scríobh, a stiúradh agus a léiriú.

Tá sé mar chuspóir ag an scéim scéalaíocht láidir, nuálaíoch a spreagadh, chomh maith le cumas físe agus luachanna léiriúcháin atá oiriúnach don mhórscáileán a chur chun cinn. Tairgíonn an scéim seo an deis do léiritheoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoirí obair a dhéanamh i gcomhshaol proifisiúnta a thabharfaidh leibhéal breise don taithí atá acu, agus is cosúil go mbeidh siad céim chun tosaigh más mian leo dul i mbun fadscannánaíochta amach anseo.

Is féidir le gearrscannáin FOCUS a bheith suas le deich nóiméad ar fhad agus le huasmhéid buiséid de €50k acu.
Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. (Más i nGaeilge atá an scannán ní mór fotheidil a bheith ann fá choinne féilte agus díolacháin ar fud an domhain).
Is í 1.00 i.n. An Aoine 5ú Lúnasa 2016 an spriocdháta

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh
Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra (nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas:
• Léiritheoirí - ní mór go bhfuil gearrscannán beoghnímh amháin ar a laghad léirithe acu*

• Stiúrthóirí - ní mór go bhfuil gearrscannán beoghnímh amháin ar a laghad stiúraithe acu*

• Scríbhneoirí - ní mór taithí scríbhneoireachta a bheith acu cheana, mar shampla, saothar scáileáin, saothar foilsithe nó ar líne (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).

• Ní féidir iarratas a dhéanamh le tionscadal a cuireadh isteach faoi dhó cheana agus a diúltaíodh dó.

• Is féidir le Léiritheoirí, Stiúrthóirí agus Scríbhneoirí iarratas a chur isteach fá choinne níos mó ná scannán FOCUS SHORTS amháin sa bhliain, ach ní féidir leo maoiniú a fháil faoin scéim níos mó ná trí uair in aon thréimhse deich mbliana.

• Níl an scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha. 


Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas Ar Líne BSÉ/IFB.
Cinntigh go bhfuil na treoirlínte léite agat sula dhéanann tú iarratas.
Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh