As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Iasachtaí d’Fhorbairt Script Scannáin

Maidir Leis an Maoiniúchán

Tugann Iasachtaí d'Fhorbairt Script Scannáin deis do scríbhneoirí, nó scríbhneoirí agus stiúrthóirí, an chéad dhréacht dá script scannáin á forbairt, agus/nó dréacht athbhreithnithe de script phríomhscannáin bheoghnímh nó bheoite.

Is iad na hiasachtaí atá ar fáil ná suas le €12,000 nuair is é an scríbhneoir an t-aon iarratasóir, agus suas le €16,000 nuair atá foireann le beirt scríbhneoir nó níos mó ann, nó nuair a chuireann scríbhneoir agus stiúrthóir iarratas isteach le chéile. Sna cásanna deireannacha seo, beidh ar na hiarratasóirí féin aontú a dhéanamh ar conas an iasacht a roinnt.

Cuireann BSÉ/IFB maoiniú forbartha ar fáil do scannáin as Béarla nó as Gaeilge don chuid is mó, nó meascán den dá theanga.

Cé atá i dTeideal Iarratas a Dhéanamh

Tá Iasachtaí d'Fhorbairt Script Scannáin ar fáil do scríbhneoirí, nó scríbhneoirí agus stiúrthóirí atá ag obair le chéile, nuair nach bhfuil aon léiritheoir i gceist ach go bhfuil tionscadal príomhscannáin ag na hiarratasóirí gur mian leo á fhorbairt, agus rochtain shoiléir acu ar na cearta atá riachtanach chun ábhar a chur in oiriúint don scáileán.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne anois. Téigh go dtí Déan Iarratas ar an leathanach seo. Cinntigh le do thoil go bhfuil na treoirlínte Conas Iarratas a Dhéanamh léite agat cheana féin.

Más mian leat iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh tríd an phost, cur glaoch ar 091 561 398 chun an fhoirm iarratais chuí a fháil.

Tionscnamh Um Fhorbairt Thallaine

Tabharfar deis do scríbhneoirí oibriú le hEagarthóir Scripte/Comhairleoir atá faofa ag BSÉ ar feadh tréimhse ainmniúil, chun idéanna a fhorbairt agus chun a gcuid scileanna scríbhneoireachta a fheabhsú. Roghnófar na hiarrthóirí astu siúd a chuireann iarratas isteach ar Iasachtaí d'Fhorbairt Script Scannáin amháin - ní bheidh aon phróiseas iarratais eile ann don Tionscnamh seo. Beidh an tionscnamh seo le reachtáil ar bhonn trialach agus ar bhonn ad hoc ó mí Eanair 2015. Is féidir nach roghnófar iarrthóirí ar bhonn rialta, agus ní bheidh figiúr seasta ann maidir leis na rannpháirtithe a roghnófar. Toisc nach dtabharfar aon mhaoiniú d'iarrthóirí, is féidir leo féin roghnú ar mhian leo glacadh leis an tacaíocht seo.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh