As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Léiriú

Cuireann BSÉ/IFB réimse leathan chláir mhaoiniúcháin ar fáil i gcatagóirí éagsúla, chun ard-leibhéal gníomhaíochta léiriúcháin a chumasú agus a spreagadh san earnáil scannán, theilifíse agus bheochana. Is féidir le hiarratasóirí iarratas a dhéanamh faoi na scéimeanna maoinithe seo leanas:

Ficsean: Léiriú Éireannach
Ficsean: Comhléiriú Cruthaitheach
Ficsean: Léiriú Idirnáisiúnta Beoghnímh
Léiriú Beochana
Léiriú Faisnéise
Críochnú

Is féidir go bhfógrófar cláir mhaoiniúcháin áirithe eile ó am go chéile a bhaineann le cineálacha léiriúcháin ina bhfuil BSÉ/IFB i bpáirtíocht le maoinitheoirí eile, a bhfuil a nósanna imeachta féin acu.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na cláir mhaoiniúcháin seo ar an leathanach a bhaineann leo thuas. Cinntigh go bhfuil na treoirlínte léite agat sula dhéanann tú iarratas. Ba chóir iarratais a dhéanamh ar Chláir Mhaoiniúcháin BSÉ/IFB trí Chóras Iarratais Ar Líne BSÉ/IFB.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh