As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Real Shorts


Is scéim nua í REAL SHORTS a chumasófaí scannáin fhaisnéise a bhfuil ardluachanna léiriúcháin cineamatacha acu agus gur féidir leo lucht féachana idirnáisiúnta a bhaint amach trí bheith ar taispeáint i bpictiúrlainne agus ag féilte. Spreagtar na scannánóirí chun saothar a chruthú ina bhfuil guth láidir pearsanta le braistint, agus a chuireann ábhar ar fáil a bhaineann leas as teicnící mothúlacha agus aeistéitiúla na scannánaíochta.
Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. (Más i nGaeilge atá an scannán ní mór fotheidil a bheith ann fá choinne féilte agus díolacháin ar fud an domhain).
 
Is í An Aoine 5ú Lúnasa 2016, ar 1.00 i.n. an spriocdháta
 
Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh
Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne léiritheora/stiúrthóra (nuair nach ionann an léiritheoir agus an stiúrthóir) faoi réir threoirlínte incháilitheachta mar seo a leanas:
• Léiritheoirí - ní mór do léiritheoirí a bheith in ann a chruthú go bhfuil cumas acu i léiriú faisnéise.*

• Stiúrthóirí - ní mór dóibh taispeáint go bhfuil sé ar a gcumas acu scannán ar ábhair fhaisnéise a stiúradh, nó go bhfuil ar a laghad gearrscannán faisnéise amháin stiúraithe acu. Nuair a bhfuil sé de rún ag an stiúrthóir a bheith ina cheamaradóir fosta, ba chóir go dtaispeánfaidh seóspól an cumas seo chomh maith.*

• Scríbhneoirí - ní mór taithí scríbhneoireachta a bheith acu cheana, mar shampla, saothar scáileáin, saothar foilsithe nó ar líne (ba chóir nascanna a chur ar fáil sa CV i gcás saothar ar líne).

• Ní féidir iarratas a dhéanamh le tionscadal a cuireadh isteach faoi dhó cheana agus a diúltaíodh dó.

• Níl an scéim seo oscailte roimh mhic léinn lánaimseartha.

• Is féidir le Léiritheoirí, Stiúrthóirí agus Scríbhneoirí iarratas a chur isteach fá choinne níos mó ná scannán REAL SHORTS amháin sa bhliain, ach ní féidir leo maoiniú a fháil faoin scéim níos mó ná trí uair in aon thréimhse deich mbliana.

 


Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh