As Gaeilge / Cláir Mhaoiniúcháin /

Virtual Cinema

Mar gheall ar VIRTUAL CINEMA
Scéim nua is ea VIRTUAL CINEMA chun gearrscannáin ar ard-chaighdeán a dhéanamh a oireann do na cineáil nua físeán digiteach atá á n-úsáid sa lá atá inniu ann. Is féidir leis na scannáin a dhéantar faoin scéim a bheith beoghníomhach nó is féidir leo aon chineál teicníc bheochana a úsáid.  

Tá sé mar chuspóir ag an scéim taiscéaladh ar thalamh úr scannánaíochta a spreagadh, gan aon bhac ar chruthaitheacht.

Tá smaointe chruthaitheacha á lorg againn a bheidh in ann leas a bhaint as teicnící shuimiúla scannánaíochta, idir shean agus nua, ach gur féidir aird an lucht féachana YouTube a choinneáil.

D'aon ghnó, níl aon treoirlínte á dtairiscint ag an bpointe seo maidir le hábhar nó le stíl, cé nach dócha go bhfaigheadh ábhar a d'fhéadfadh a bheith ina ábhar mhór-déistine aon mhaoiniú.   

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. 

_____________________________________________________________________

Paraiméadair na scéime   

 • An líon scannán: uasmhéid de 10 sa mbliain   
 • Fad: uasmhéid de 2 nóiméad  
 • Buiséad do gach scannán: uasmhéid de €2,000  
 • Formáid: 
  • Tionscnamh ar aon fhormáid dhigiteach nó ar bheochan ‘flash'  
  • Seachadadh ar fhormáid dhigiteach atá oiriúnach i gcomhair a scaipeadh nó dá thaispeáint.   

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?
Tá iarratais á n-éileamh ó fhoirne nó ó dhaoine aonair gur féidir leo CV a sholáthar a léiríonn taithí ábhartha cheana féin. Níl mic léinn lánaimseartha incháilithe.   

Cur chuige  
Níl spriocdháta VIRTUAL CINEMA socraithe don mbliain seo go fóill.

Caithfear iarratas a dhéanamh ar-líne amháín. Féach an nasc d'fhoirmeacha iarratas ar-líne. Caithfear iarratais a chomhlánú ina n-iomlán. Toisc nach bhfuil sé riachtanach script a bheith agat chun iarratas a dhéanamh, cinntigh le do thoil go bhfuil an mhéid sonraíocht agus gur féidir á cur san iarratas. Ní féidir iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú BSÉ/IFB trí phost nó ar fhacs. Le do thoil, ná seol iarratais chuig ceannáras BSÉ/IFB i nGaillimh. Ní dhéanfar próiseáil ar iarratais neamhiomlána. 

Scrúdóidh ionadaithe ó chomhlacht léiriúcháin a choimisiúnóidh BSÉ/IFB chun bainistíocht a dhéanamh ar an scéim (féach Gnéithe Thábhachtacha na Scéime thíos) i gcomhairle le foireann BSÉ/IFB, na hiarratais. Déanfar gearrliosta a chur le chéile; agus d'fhéadfadh go dtabharfaí cuireadh d'fhoirne agus do dhaoine aonair ar an ngearrliosta sin freastal ar agallamh.   

Déanfar dámhachtain ar uasmhéid de 10 fhoireann. Braithfidh líon na scannán a gheobhaidh maoiniú faoi VIRTUAL CINEMA ar chaighdeán foriomlán na n-iarratas. 

Cearta
Fanfaidh cóipcheart na scannán a dhéantar faoin scéim leis an bhfoireann scannánaíochta. Sannfar na cearta dáileacháin in Éirinn, áfach, go buan do BSÉ/IFB agus ceapfaidh BSÉ/IFB gníomhaire díolacháin don scéim chun na cearta dáileacháin don chuid eile den domhan a láimhseáil ar feadh tréimhse cúig bliana. I ndiaidh na tréimhse cúig (5) bliana sin fillfidh na cearta ar fad sa gcuid eile den domhan ar an bhfoireann scannánaíochta.    

Gnéithe Thábhachtacha na Scéime
Go ginearálta ba chóir go nginfí scannáin VIRTUAL CINEMA ag tallann Éireannach nó ag daoine a bhfuil cónaí orthu in Éirinn. Ba chóir freisin go mbeidh tallann Éireannach nó daoine a bhfuil cónaí orthu in Éireann i gceannas ar chúrsaí cruthaitheacha. Ba chóir go ndéanfaí bainistiú ar léiriú na scannán ó Éirinn chomh maith.

Beidh cearta faofa ag BSÉ/IFB ar na gnéithe seo a leanas de gach scannán a dhéanfar faoin scéim:   

 • Script Scannánaíochta  
 • Roghnú Aisteoirí  
 • Príomh-fhoireann teicniúil  

 

 

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh