As Gaeilge / Mar gheall ar BSÉ /

Straitéis BSÉ

Fís
'S í an fhís atá againn ná go mbeidh tionscal scannán Éireannach inbhuanaithe, rathúil ann, atá chun méadú a dhéanamh trí fhostú agus forbairt scileanna cruthaitheacha, ealaíonta agus teicniúla; agus chun forbairt a dhéanamh ar chuideachtaí láidre atá bunaithe in Éireann, go mbeidh ar a gcumas acu scannáin Éireannacha a léiriú, a mhaoiniú agus a dháileadh go hidirnáisiúnta.

Ráiteas Cúspóra  
Tallann, cruthaitheacht agus fiontar, le scannáin Éireannacha á gcur ag croílár eacnamaíocht fheasa chruthaitheacha na hÉireann.

Cuspóirí na Gníomhaíochta

1. Le cur ar chumas scannánóirí Éireannacha a bhfís a nochtadh i léiriúcháin scannán agus teilfíse, trí chóras tacaíochta fairsing agus nuálach a bheith ann.

2. Chun gur féidir scannáin a dhéanamh in Éireann, ag obair an t-am ar fad chun cúrsaí a fheabhsú do scannánóirí, ó mhaoiniú go tacaíocht phraicticiúil eile.

3. Go mbeidh tallann scannán na hÉireann in ann fás, agus go mbeidh sé le feiceáil, trí scéimeanna forbartha agus léiriúcháin, trí scéimeanna gearrscannáin, trí tallann a chur chun cinn i bhféilte áitiúla agus idirnáisiúnta, agus trí ghréasáin agus páirtíochta.

4. Chun lucht féachana do scannáin na hÉireann anseo agus thar lear a fhás, tríd an mhargadh dúchasach a neartú, agus tríd easpórtáil idirnáisiúnta scannáin na hÉireann a chur chun cinn.

5. Chun polasaí rialtais comhtháite san earnáil chlosamhairc/dhigiteach a chur chun cinn, le cúrsaí scannáin go lárnach ann, agus ag tabhairt faoi cruthaitheachta, fiontair, agus teicneolaíochta úra.

6. Chun luach a gcuid airgid a chur ar fáil dár gcoimeádaithe geallta agus dóibh siúd ar fad a bhaineann tairbhe as Bord Scannán na hÉireann - ár luchtanna féachana, scannánóirí Éireannacha agus tallann Éireannach, príomh-pháirtíochta, Rialtas agus muintir na hÉireann, ag taispeáint gur fiú tacaíocht a thabhairt ar bhonn leanúnach.

Is féidir Plean Físe, Stráitéise agus Oibriúcháin 2009 de chuid Bord Scannán na hÉireann a íoslódail chun níos mó a fhoglaim faoi straitéis reatha na gníomhaíochta.

Baile / Teagmháil / Priontáil an leathanach seo / As Bearla / Learscáil an tsuímh