About Irish Film / News /

A Scannánóirí! Spriocdháta Nua don Scéim Signatures á Fhógairt

7th Aug 2012 Tá áthas ar Bord Scannán na hÉireann iarratais a lorg don chéad bhabhta eile den scéim rathúil SIGNATURES. Is é an spriocdháta nua ná: an Aoine 21ú Meán Fómhair.

Tá sé mar aidhm ag an scéime SIGNATURES scéalaíocht láidir, nuálaíoch a spreagadh chomh maith le cumas físe agus luachanna léirithe atá oiriúnach don mhórscáileán. Tairgíonn an scéim an deis chomh maith do léiritheoirí; stiúrthóirí saothrú i gcomhshaol proifisiúnta a thabharfaidh gné breise don taithí atá acu.

Tá sé i gceist againn maoiniú a dhéanamh ar uasmhéid de 6 ghearrscannán.  Níor choir go mbeadh an togra níos mó ná 8-10 nóiméad ar fad agus buiséad aige nach mbeidh níos mó ná €65,000.

TAG:  SIGNATURES

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla.

Ba chóir gach iarratas a sheoladh chuig:  Bord Scannán na hÉireann, Geata na Banríona, 23 Br na Duganna, Gaillimh, Éire

Tá treoirlínte mionsonraith agus foirmeacha iarratais ar fail ag http://www.irishfilmboard.ie/

Léigh na treoir go cúramach roimh iarratas a dhéanamh.
Bookmark and Share
Home / Contact / Print this page / As Gaeilge / Sitemap