Real Shorts

Is féidir le Real Shorts a bheith chomh fada le 10 nóiméad agus buiséad suas go dtí £20K euro a fháil.

Is scéim nua í Real Shorts a chumasóidh scannáin fhaisnéise a bhfuil ardluachanna léiriúcháin cineamatacha acu agus gur féidir leo lucht féachana idirnáisiúnta a bhaint amach trí bheith ar taispeáint i bpictiúrlanna agus ag féilte. Spreagtar na scannánóirí chun saothar a chruthú ina bhfuil guth láidir pearsanta le braistint, agus a chuireann ábhar ar fáil a bhaineann leas as teicnící mothúlacha agus aeistéitiúla na scannánaíochta.

Is féidir le gearrscannáin Real Shorts a bheith suas le deich nóiméad ar fhad agus le huasmhéid buiséid de €20k acu.

Is féidir na scannáin a dhéanamh i nGaeilge nó i mBéarla. Más i nGaeilge atá an scannán ní mór fotheidil a bheith ann fá choinne féilte agus díolacháin ar fud an domhain.

Tá an spriocdháta 2017 dúnta anois.

Dúnfar an córas ar líne go huathoibríoch agus láithreach ar 1i.n. ar an lá seo, agus mar sin ba chóir duit d'iarratas a líonadh agus a sheoladh tamall maith roimh an spriocdháta mar ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh seo ar ríomhphost nó ar aon bhealach eile.

Tréimhse Ama

Nuair atá d'iarratas á ullmhú agat, ba chóir d'iarratasóirí macnamh a dhéanamh ar an tréimhse léiriúcháin. Tá sé mar dhualgas ar an léiritheoir a chinntiú gur féidir an saothar a chur i gcrích de réir an sceidil agus an buiséid. Má tá an saothar á sheachadadh mall is féidir go gcuirfidh sin isteach ar iarratais eile sa todhchaí, agus mar sin de ba chóir go mbeidh gearradh réamhlíne faofa bainte amach don tionscadal go luath i Mí Bhealtaine 2018, agus ní mór an tionscadal a sheachadadh faoi Mí Iúil 2018.

Paraiméadair na Scéime 

-  Líon scannán: Uasmhéid de 4 sa bhliain  

-  Fad: Uasmhéid de 10 nóiméad 

-  Buiséad do gach scannán:* Uasmhéid de €20,000

-  Seachadadh: DCP, Prores & BluRay

*Ba chóir go dtógfaí costais sheachadta (de réir na riachtanas thuasluaite) agus costais fhotheideal san áireamh i mbuiséad an iarratais, más ann dóibh.